LLC New Mining Management Company Moscow Branch

JSC «Yuzhnaya» Coal Company

«Bolshevik Mine» JSC

Antonovskaya Mine JSC

JSC «Mezhdurechenskaya» Enrichment Factory

JSC «Antonovskaya» Enrichment Factory

JSC «PVV»